New Wine är tänkt att fungera som ett nätverk för ledare över hela Sverige som delar vår vision och våra värderingar. New Wine vill uppmuntra och etablera regionala nätverk med syftet att utrusta ledare och församlingar att förverkliga sin kallelse att göra Gudsrikes gärningar.

Detta vill vi uppnå genom att:
– ge tillfällen att bygga relationer där ledare kan få uppmuntran och stöd i sin tjänst
– vara en resurs och förse ledare och församlingar med rätta verktyg, genom både undervisning och praktisk träning

Vi håller på att bygga upp regionala nätverk och utrusta förrådsförsamlingar. Är du intresserad att vara en del av detta uppmuntrar vi dig att delta i våra ledarkonferenser och retreater. Du kan också få hjälp och stöd från resurspersoner i New Wine om din församling vill vara en del av vår vision.

Målsättningen är att kunna erbjuda delaktighet i regionala nätverk över hela landet.

Ansvarig för de regionala nätverken från New Wines Styrelse:
John Derneborg, Pingstkyrkan Vänersborg, pastor@vanersborg.pingst.se, tel. 0703-636 553

För närvarande finns det etablerade nätverk i följande regioner/städer:

Syd: Niclas Ljung k: Immanuelskyrkan, Malmö. e: niclas.ljung@immanuel.nu t: 0702-78 17 95

Stockholm: l: Paul Orlenius k: Citykyrkan e: paul.orlenius@cks.se t: 073-3824482

Västsverige: Johan Jordeskog k: Salemkyrkan, Vargön. e: jordeskog@gmail.com t: 076-000 08 73

Norr/Dalarna: l: Magnus Davidsson k: Lugnetkyrkan i Falun e: magnus@lugnetkyrkan.se t: 0708-205 380

Lagan-Markaryd-Halmstad: l: Ingemar Andersson k: Bergaortens Missionsförsamling Lagan e: ingemar.bergamission@telia.com t: 0738-122 483

Öst/Motala: l: Christer Roshamn k: Motala Baptistförsamling e: christer@motalabaptist.se t: 0701-409262

Välkommen att ta kontakt med ansvarig nätverksledare i din region om du vill veta mer.