Nationellt

info@newwine.se

Koordinator: Johanna Gell

johanna.gell@newwine.se
Tel: 076-890 23 84, arbetar tisdagar och onsdagar.

Nationell ledare: Hans Wolfbrandt 

hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se